Το μέλλον της διδασκαλίας

Είναι όλο και περισσότεροι οι άνθρωποι στο χώρο της εκπαίδευσης που αναρωτιούνται πώς θα είναι εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία στο άμεσο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν με γρήγορο ρυθμό.

Πάντα η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο σχολείο ή στην εκπαίδευση γενικά αλλά η διδασκαλία είναι αξίσου σημαντική καθώς ο δάσκαλος είναι σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας με τον ρόλο του να μην περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία με την στενή έννοια αλλά να περιλαμβάνει και τον ρόλο του παιδαγωγού.
Οι δάσκαλοι/παιδαγωγοί θα πρέπει στο μέλλον, ανάμεσα σε άλλα, να είναι ικανοί να καθοδηγούν τους μαθητές τους μέσα στους τεχνολογικούς δρόμους αλλά και να φροντίζουν να διασπάται η προσοχή τους. Θα πρέπει να είναι επίσης ικανοί να δημιουργούν περιεχόμενο.
Πόσο κοντά όμως σας φαίνεται το ενδεχόμενο, σε μία πλήρως ηλεκτρονική εκπαίδευση, οι δάσκαλοι να μην είναι πλέον απαραίτητοι;
Πηγή: cleverclass.gr

Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε που επιλέγετε το rythmospatras.gr για την δικτυακή σας περιήγηση.
Αν αισθάνεστε ότι έχετε ωφεληθεί ή ζημιωθεί! από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο "ΡΥΘΜόΣ" διαδώστε' το και στους φίλους σας.
Με αυτό το τρόπο γινόμαστε όλοι καλύτεροι.

Πρόταση συνεργασίας

Αν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με τα φροντιστήρια ΡΥΘΜόΣ ως καθηγητές επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Ανάγκες συνεργασίας παρουσιάζονται πάντα και προκύπτουν ξαφνικά.